Arbode.nl

Als ondernemer zijnde vind ik de veiligheid van mijn personeel en ikzelf van groot belang. Binnen in mijn onderneming wordt er gewerkt met snijmachines en dergelijke. Deze machines kunnen natuurlijk voor gevaar zorgen wanneer er op een verkeerde manier meegewerkt wordt. Ikzelf vond dat mijn personeel soms onhandig omging met deze machines. Zodoende ben ik gaan nadenken, hoe ik mijn personeel duidelijk kon maken dat veiligheid erg belangrijk is? Met deze vraag in gedachte ben ik een kijkje gaan nemen op het internet. Na een tijdje het internet te hebben bekeken kwam ik terecht op de website van MVK training

Nu denkt u wat is een MVK training? MVK staat voor Middelbare Veiligheids Kunde. Het belang van goede veiligheid op het werk mag niet onderschat worden. Maar het grootste probleem zit in het bewust zijn van! Het personeel is zich meestal niet bewust van de onveiligheid met het werken van bepaalde machines. Door middel van deze training kon ik ervoor zorgen dat mijn personeel beter ging letten op hun veiligheid. Vandaar dat ik de keuze maakte om in zee te gaan met deze training!

Aanbieding

Een goede keuze!

Een week later was het dan ook zover. Mijn personeel en ik zijn samen deze training gaan bijwonen. Tijdens de training is mijn personeel er eindelijk achter gekomen dat zij zorgvuldig en nauwkeurig te werk moeten gaan met de machines binnen in mijn onderneming. Gelukkig merk ik nu zo’n maand later dat mijn personeel zorgvuldig en nauwkeurig te werk gaat met de snijmachines en dat is voor mij een hele opluchting!

Bent u ondernemer? Laat uw personeel dan ook deze training bijwonen!

Arbode.nl