6Met de toegenomen digitalisering van het bedrijfsleven is ook een extra risico gekomen, namelijk het al dan niet onbewust uitlekken van bedrijfs- of klantgegevens, of anderszins gevoelige informatie. Met papier en diskettes was het altijd al zo dat geheimen konden uitlekken, maar met de nieuwe apparatuur van tegenwoordig zijn die risico’s in wezen alleen nog maar talrijker geworden. Het is dan ook zaak je personeel goed te instrueren over enerzijds die risico’s die er zijn, opdat ze zich goed bewust zijn van de gevaren, en ze anderzijds die eigen verantwoordelijkheid hierin te laten nemen. Het een versterkt overigens het ander en het begint dan ook altijd bij die bewustwording. Ik kan een AVK – Security Awareness training van harte aanbevelen, je doet er goed aan te investeren in veiligheid.

11

Vergroot je bewustzijn met een inventarisering en training van de veiligheidsrisico’s

Die investering hoeft niet enkel vanuit een moreel besef plaats te vinden overigens, je kunt ook andere argumenten en belangen aandragen in dezen. Immers, het kost je vele malen meer onverhoopt ontstane op te lossen dan deze te voorkomen. Denk ook eens aan de immateriële schade die ontstaat bij uitlekken van vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld reputatieschade, claims of verlies van je klanten, om enkele voorbeelden te noemen. Eenmaal uitgelekt kun je het nooit meer goedmaken en het kan je bedrijf de kop kosten. Voorkomen is dus altijd beter dan genezen – maar je moet je personeel wel instrueren of limiteren en bovendien de voorzieningen om die vertrouwelijkheid tot aan een maximum te kunnen garanderen wel regelen. Een AVK – Security Awareness training is een zeer goede investering om je personeel zich bewust te laten zijn van de risico’s en die verantwoordelijkheid binnen alle lagen van de organisatie te dragen.

2