scheiden van bedrijfsafval

Er zijn een aantal manieren waarop jij als burger ervoor kunt zorgen dat je een actieve bijdrage levert aan het milieu. In een wereld waarin er steeds meer sprake is van vervuiling, dienen op korte termijn stappen worden gezet om dit proces tegen te gaan. Voor veel ondernemers geldt dat zij hier ook een stap in kunnen zetten. Tijdens het verrichten van werkzaamheden wordt immers tevens afval geproduceerd, hetgeen bedrijfsafval wordt genoemd. Bij het verzamelen van bedrijfsafval door MilieuServiceNederland ben je afhankelijk van de gemeente of een andere instantie. 

Afval verzamelen

Om het verzamelen van afval zo praktisch mogelijk te maken dien je gebruik te maken van verschillende containers. Hoe meer containers je hebt, hoe makkelijker het is om afval in te zamelen. Zet de containers natuurlijk neer op plekken die voor iedereen bereikbaar zijn. Daarnaast is het van belang als de containers gemakkelijk te verplaatsen zijn. Kies daarom vooral een rolcontainer met voldoende wieltjes. Bij het kiezen voor een container speelt het formaat tevens een rol.  

Afval scheiden

Bij afvalscheiding is het ten eerste van belang om een duidelijk overzicht te creëren. Welke stromen afval zou je graag gescheiden willen houden? Het is hierin belangrijk om ten eerste te weten welke soorten afval vrijkomen binnen de sector. Zodra je dit weet kun je aan de slag met de praktische kant van afval verwerken. Zet bijvoorbeeld containers neer voor het apart houden van groente, fruit en papier. Daarnaast is een aparte container voor glas erg belangrijk. 

Inrichting containers

Bij het inrichten van de containers is het van belang om hierin voor een centrale plek te kiezen. Hierbij kun je denken aan een plek die voor iedere collega bereikbaar is. Indien gewenst kun je tevens voor meerdere plekken kiezen en hierdoor een duidelijk overzicht creëren. Daarnaast geldt dat je afval scheiden niet alleen doet. Binnen jouw bedrijf dient een cultuur te ontstaan waarin afvalscheiding de norm is. Overleg dus vooral met medewerkers binnen het bedrijf en kom vervolgens tot een gezamenlijke doelstelling. Indien je mensen binnen het bedrijf verantwoordelijk houdt en medewerkers leidinggevende functies geeft, is de kans van slagen groot.