Voor zowel particulieren als bedrijven in Alkmaar is het mogelijk om BBZ te ontvangen. Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) is een lening die je in verschillende situaties kunt ontvangen. Hieronder wordt kort toegelicht wanneer je deze ontvangt.

Een eigen bedrijf starten
Het kan zo zijn dat je zelf een uitkering ontvangt, omdat je werkeloos bent of vanwege andere omstandigheden. Toch is het dan mogelijk om een eigen bedrijf te starten. Tenminste het is niet zo dat je vanuit een uitkeringsituatie van de een op de andere dag een bedrijf kan starten, hiervoor is wel het een en ander aan kapitaal nodig. Dit is één van de redenen dat je een BBZ lening kunt aanvragen. 

Middel om een bestaand bedrijf te financieren
Niet alleen voor het opstarten van een bedrijf vanuit een uitkeringsituatie is het mogelijk om een BBZ aan te vragen. Het kan namelijk ook zo zijn dat je een bedrijf hebt dat in, tijdelijke, financiële problemen zit. Wanneer je kunt aantonen dat het bedrijf dat je runt nog wel levensvatbaar is, is het mogelijk om een lening aan te vragen. Dit voorkomt dat je niet in een uitkeringsituatie terecht komt.

Sociaal vangnet
Het komt nog wel eens voor dat bedrijven ermee moeten stoppen, omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende winst draaien om te kunnen blijven bestaan. Wanneer je stopt met het bedrijf mis je over het algemeen een deel van je inkomsten. Om te voorkomen dat ook je eigen levensonderhoud er onder gaat lijden, is er een sociaal vangnet. Je krijgt dan een bedrag dat gericht is op bijstandsniveau om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.