Er veranderd veel en snel in ontwikkelingen van ons werk, daarmee veranderen ook denk- en werkpatronen. Hiermee wordt er ook anders gekeken naar leiding geven. Ik heb daarom onlangs de cursus leidinggeven gevolgd en zal in dit artikel verder praten over het nieuwe leidinggeven.

Vernieuwen we daadwerkelijk?

Iedereen probeert te vernieuwen in management en leidinggevende functies, met nieuwe strategieën als scrum. Maar in werkelijkheid valt het mee en willen we vooral naar buiten zo overkomen. Het traditionele leiderschap wordt nog in stand gehouden en daarmee wordt er weinig vernieuwd, het is dus zaak dat we steeds blijven ontwikkelen om het leiderschap ook echt te vernieuwen.

logo

Zelfsturende teams

Er wordt vaak gekozen om managers hen functie te laten vervagen en de projectteams zich zelf te laten sturen. Dit versterkt vaak de sfeer in de groep en daarmee worden de hoge autoritaire functies meer gerespecteerd. Zo voorkom je een tussenlaag van managers. Het is daarom vanzelfsprekend dat iedere werknemer persoonlijk leiderschap laat zien en ook wilt leren.

Nieuwe leiderschap

Het nieuwe leiding geven gaat niet over carrière maken of status en hiërarchie. Het gaat nu over het ruimte bieden aan elkaar, waarbij er tot gezamenlijke besluiten wordt gekomen, zo ontstaat er flexibiliteit en samenwerkingsmomenten. Zo wordt er veel sneller gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Het werken zonder ladder betekent dus dat je werkt met de kracht van samenwerken. Zo maakt ook iedere werknemer kans om zichzelf te ontplooien en een eigen profiel aan te maken.