Het kan zo zijn dat je een onderneming hebt waar je werknemers aan de slag zijn met open vuur en chemische stoffen. Het werk met deze elementen kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen, waardoor het van levensbelang is dat er hierop veel toezicht gehouden wordt. Dit toezicht wordt gehouden door een speciale veiligheidsdeskundige, beter bekend als de heetwerkwacht. De heetwerkwacht is een toezichthouder die op een preventieve wijze ervoor zorgt dat het werk met open vuur zo veilig mogelijk gedaan kan worden. Je stelt een heetwerkwacht eenvoudig vanuit G4S aan, die beschikt over de juiste diploma’s, certificaten en ervaring.

Taken van de heetwerkwacht vooraf

De heetwerkwacht is zowel vooraf als tijdens de werkzaamheden in een besloten ruimte met open vuur en/of chemische stoffen actief. Vooraf zorgt de heetwerkwacht ervoor dat de veiligheidsvoorschriften in de ruimte nageleefd worden. Daarbij wordt er onder andere gecontroleerd op werkvergunningen, TRA, procedures en het evacuatieplan. Pas wanneer alles op het gebied van preventieve veiligheid in orde is, kunnen de medewerkers de besloten ruimte in en aan de slag met de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden

Nadat de voorcontroles gedaan zijn is de heetwerkwacht niet verdwenen. Tijdens de werkzaamheden houdt deze toezicht op de ruimte, om er zeker van te zijn dat de veiligheid nog steeds gewaarborgd blijft. Als er bijvoorbeeld werknemers zijn die zich niet aan de voorgeschreven protocollen houden, dan heeft de keetwerkwacht de autoriteit deze mensen hierop aan te spreken. Deze toezichthouder is daarbij de schakel tussen de besloten ruimte en de controlekamer. Elke dag stelt de heetwerkwacht een rapportage op en indien er een incident heeft plaatsgevonden wordt hier een aparte rapportage voor gemaakt.

In het geval van calamiteiten is de heetwerkwacht degene die ervoor zorgt dat de medewerkers in veiligheid komen. Hij of zij alarmeert de juiste hulpdiensten en evacueert de mensen die in de besloten ruimte aanwezig zijn. Als de werkzaamheden voor een levensbedreigende situatie zorgen, mag de heetwerkwacht zonder eerst te overleggen bepalen dat de werkzaamheden stilgelegd worden. Tot slot is de heetwerkwacht de aangewezen persoon om in de tussentijd dat de hulpdiensten eraan komen kleine beginnende brandjes te blussen met de beschikbare middelen. 

Het inzetten van een ervaren heetwerkwacht is van levensbelang en moet volgens duidelijke protocollen. Als veiligheid belangrijk is, kan je het beste bij G4S een heetwerkwacht inschakelen die weet wat er gedaan moet worden.